جوان آنلاین

اخبار ویژه
تقدیرازدکترچمن درراستای خدمت رسانی وتجهیز مرکز خدمات سلامت روستایی طرود
شورای اسلامی و دهیاری روستای طرود

تقدیرازدکترچمن درراستای خدمت رسانی وتجهیز مرکز خدمات سلامت روستایی طرود

به جهت خدمت رسانی وتجهیز مرکزخدمات سلامت روستایی طرود،توسط شورای اسلامی و دهیاری روستای هدف گردشگری طرود ازدکترچمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تقدیر وقدردانی گردید.
اجرای طرح جمع آوری سلاح های جنگی ،مهمات وشکاری غیرمجاز
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان شاهرودخبرداد

اجرای طرح جمع آوری سلاح های جنگی ،مهمات وشکاری غیرمجاز

حسین رجبی ازطرح جمع آوری سلاح های جنگی ، مهمات وشکاری غیرمجاز درشهرستان شاهرود خبرداد