معرفی کتاب
معرفی کتابی از هاروارد زین
هاروارد زین به عنوان مورخی با مشی مارکسیستی مدعی است که در این اثر تاریخ آمریکا را از نگاه کارگران، مردم گرایان، سیاه پوستان، زنان، بردگان و سرخ پوستان مورد بررسی قرار داده است.
معرفی کتابی از شهید مرتضی آوینی
راوی در «فتح خون» از موضع یک انسان عارف سخن می‌گوید که زمین را آینه آسمان می‌بیند و به ظواهر کفایت نمی‌کند و می‌کوشد در مخاطبه با انسان امروز، او را از پوسته واقعه عاشورا فراتر برد و چشم باطنش را باز کند
معرفی کتاب
اگر از من بپرسند بزرگترین ماشینی که در عصر ما اختراع شده چیست، می‌گویم ماشینِ قلبِ حقایق است که بشر این همه توانایی پیدا کرده که حقایق را وارونه جلوه دهد. نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است. اگر بخواهند عصر ما را صرف‌نظر از جنبه‌های صنعتی و... فقط از جهت انسانی ارزیابی کنند باید بگویند عصر نفاق.
معرفی کتابی اخلاقی - عرفانی از حضرت امام خمینی(ره)
گردآوری و شرح چهل حدیث، مسئله‌ای است که بسیاری از عالمان دینی بدان پرداخته‌اند. این کار ریشه در روایات دارد. به عنوان مثال شیخ صدوق نقل می‌کند: «هرکس چهل حدیث درباره‌ی‌ امور دینی مورد احتیاج امت من حفظ کند و به آنان برساند، خداوند در روز قیامت وی را فقیهی عالم محشور می‌گرداند.»
معرفی کتابی از آیت الله جوادی آملی
عبادت که ذوق جان و شوق روان است، اسرار، حکم، لطایف و ظرایفی دارد که هر کس با آن آشنا و بدان روشنا شود، طعم شیرین و عطر مُشکین آن را هرگز رها نخواهد کرد و همواره دست نیاز به درگاه بی‌نیاز را به دعای «اللّهم أذقنا حلاوة عبادتک» دراز می‌کند.
معرفی کتابی از دکتر محمد جواد لاریجانی
کتاب تدین، حکومت و توسعه متشکل از مجموعه درس گفتار‌های دکتر محمد جواد لاریجانی می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات دانش و اندیشه معاصر منتشر شده است. کتاب با مقدمه کوتاه مؤلف تحت عنوان درس اول، آغاز و سه بخش دیگر که شامل سیزده درس می‌گردد، سامان یافته است.